Läroområden och enheter

Kontaktuppgifter

Haartmansgatan 3 (PL 21)
00014 Helsingfors universitet
tel. 02941 911 (växel)

Alma-intranet

Virologi

tehostekuvaPå avdelningen för virologi bedrivs grundforskning och tillämpad forskning med inriktning på molekylärbiologi och immunologi vid flera olika virusinfektioner och klamydiainfektioner samt på uppkomstmekanismerna för sjukdomar som förorsakas av dessa infektioner.

På avdelningen för virologi utvecklar man även nya metoder för diagnostisk av virussjukdomar samt undersöker virussjukdomars epidemiologi på såväl populationsnivå som på molekylär nivå. På avdelningen för virologi ges grundutbildning i virologi för studerande inom medicin och odontologi och på magisterlinjen i translationell medicin. Avdelningen för virologi anordnar dessutom vetenskaplig påbyggnadsutbildning för doktorander och för läkare som genomgår specialistläkarutbildning.