Läroområden och enheter

Kontaktuppgifter

Haartmansgatan 3 (PL 21)
00014 Helsingfors universitet
tel. 02941 911 (växel)

Alma-intranet

Bakteriologi och immunologi

tehostekuvaForskningen inom bakteriologi och immunologi fokuseras på mikrober, naturlig och adaptiv immunitet samt interaktionen mellan mikrober och deras värdorganismer. Forskningen syftar till att utreda sjukdomars patogenes och utveckla innovativ immunologisk och mikrobiologisk diagnostik.