Läroområden och enheter

Kontaktuppgifter

Medicinsk genetik

Haartmansgatan 8 (PL 63)
00014 Helsingfors universitet
puh. 02941 911 (växel)

Alma-intranet

Medicinsk genetik

tehostekuvaDen medicinska genetiken har sin verksamhet på Biomedicum Helsinki mitt emot Haartman-institutet.

Medicinsk genetik undersöker ärftliga sjukdomar och identifierar förändringar i gener som hör samman med dem. Med att funktionellt undersöka identifierade genförändringar försöker man utreda sjukdomars patogenes och utveckla nya diagnostiska tester för hälsovårdens behov.

Avdelningen för medicinsk genetik har nära kontakt med andra forskningsgrupper på Biomedicum som är finansierade av fakulteten och Finlands Akademi, bland annat forskningsprogrammen för molekylärmedicin och molekylär neurologi, molekylär biologi och cancerbiologi, infektionsbiologi,och kvinnans hälsa samt Folkhälsans forskningscentral, Institutet för hälsa och välfärd och forskningsgrupperna vid Finlands molekylmedicinska institut.

Avdelningen för medicinsk genetik har nära samarbete med flera speciallaboratorier i modern genetik på Mejlans campus och även med Helsingfors universitetscentralsjukhus (HUCS) och Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt som tillsammans erbjuder tjänster till ca 1,4 miljoner invånare och i fråga om vissa sällsynta genetiska sjukdomar till befolkningen i hela landet. Forskningsresultaten tillämpas snabbt inom patientdiagnostiken och ärftlighetsrådgivningen för patienter och deras anhöriga.