Läroområden och enheter

Kontaktuppgifter

Haartmansgatan 3 (PL 21)
00014 Helsingfors universitet
tel. 02941 911 (växel)

Alma-intranet

Patologi

tehostekuvaPatologi betyder sjukdomslära. Grundutbildningen i patologi för medicine- och odontologiestuderande inleds i slutet av andra årskursen och fortsätter till den fjärde årskursen. Patologi är det mest omfattande klinisk-teoretiska läroområdet. Avdelningen har en aktiv vetenskaplig fortbildning.

Patologi är också medicinsk specialitet. Vid Haartman-institutet genomgår kontinuerligt ett tiotal läkare specialistläkarutbildning i patologi.

Som forskningsområde utreder patologin sjukdomarnas orsaker och mekanismer och utvecklar nya morfologiska och molekylärbiologiska diagnosmetoder. Avdelningen för patologi vid Haartman-institutet bedriver framstående cancer- och neuropatologisk forskning.

HUSLABs laboratorium för patologi som är ett av Europas största diagnostiska laboratorier inom patologi har sin verksamhet förlagd på Haartmansgatan 3. Samarbetet med laboratoriet ger optimala förutsättningar för translationell forskning där man utifrån den egna (hoppas verkligen att forskningen inte är egen eller patologisk) grundforskning inom patologi som bas utvecklar nya diagnostiska metoder.