Läroområden och enheter

Kontaktuppgifter

Klinisk kemi och hematologi

Haartmansgatan 8 (PL 63)
00014 Helsingfors universitet
puh. 02941 911 (växel)

Alma-intranet

Klinisk kemi och hematologi

Laboratoriemedicin: klinisk kemi och hematologi är diagnostiska discipliner. Klinisk kemiska och hematologiska laboratorieundersökningar spelar en central roll vid diagnostik och uppföljning av sjukdomar samt vid bedömning av sjukdomsrisker.

Ämnesenheten klinisk kemi och hematologi ansvarar för grundutbildningen, påbyggnadsutbildningen och tilläggsutbildningen inom området. Grundutbildning ges åt studenter i medicin och odontologi och studenter i magisterprogrammet för translationell medicin. Dessutom ansvarar ämnesområdet klinisk kemi och hematologi för utbildningen av specialistläkare i klinisk kemi och för den specialistutbildning som ingår i filosofie licentiatexamen för sjukhuskemister.

Vid enheten för klinisk kemi bedrivs högklassig forskning inom området och där erbjuds möjlighet att genomföra fördjupade studier, amanuenstjänstgöring och vetenskaplig påbyggnadsutbildning. Enheten har nära samarbete med ansvarsområdet för klinisk kemi och hematologi vid HUSLAB och olika specialistområden.