Oppialat ja yksiköt Historia

Yhteystiedot

Kliininen farmakologia

Tukholmankatu 8 C (PL 20)
00014 Helsingin yliopisto
puh. (09) 471 73314
fax (09) 471 74039

Alma-intranet

Kliininen farmakologia

Tehostekuva

Kliinisen farmakologian yksikkö vastaa kliinisen farmakologian ja reseptiopin perusopetuksesta ja kliinisen farmakologian ja lääkehoidon erikoislääkärikoulutuksesta, johtaa valtakunnallista Suomen lääketutkimuksen tohtoriohjelman Kliininen lääketutkimus -jaosta sekä tekee alan tieteellistä tutkimusta.

Kliinisen farmakologian ja lääkehoidon erikoislääkärikoulutusohjelmaan sisältyy terveyskeskuspalvelun lisäksi lääkeintensiivisillä kliinisillä aloilla tapahtuva runkokoulutusvaihe (2 v 3 kk) ja yksikön erikoistumisvirassa tapahtuva kliinisen farmakologian ja lääkehoidon eriytyvä koulutus (3 v).

Yksikön toimisto-, opetus- ja kliinisen tutkimuksen tilat sijaitsevat Biomedicum 2 C:n 2.–3. kerroksessa ja laboratorion tilat Biomedicum 1:n 2. kerroksessa. Yksikkö toimii läheisessä yhteistyössä HUSLABin ja Myrkytystietokeskuksen kanssa ja osallistuu mm. lääkkeiden pitoisuusmääritysten ja farmakogeneettisten tutkimusten asiantuntijatehtäviin sekä HUSin lääkehoidon konsultaatiopalvelutehtäviin.