Oppialat ja yksiköt Historia

Yhteystiedot

Haartmaninkatu 3 (PL 21)
00014 Helsingin yliopisto
puh. 02941 911 (vaihde)

Alma-intranet

HLA-laboratorio

HLA-laboratorio toimii Haartmaninkatu 3:ssa transplantaatiolaboratorion yhteydessä. HLA-laboratoriossa tutkitaan MHC (Major Histocompatibility Complex) -alueen geenejä. HLA-laboratorio toimii alan asiantuntijalaboratoriona ja sillä on kansainvälinen EFI-akkreditointi (European Federation for Immunogenetics).

MHC–alue koostuu yli 250 geenistä, joista ainakin 40 % liittyy immuunivasteen muodostukseen ja säätelyyn. MHC-geenit ovat polymorfisimpia geenejä ihmisen genomissa. Ne toimivat puolustusreaktiossa infektiivisiä mikro-organismeja vastaan, mutta liittyvät myös pitkittyneeseen tulehdusreaktioon altistaen kudokset erilaisille taudeille. MHC-alueeseen liittyvien tautien kirjo on laaja. Elinsiirroissa klassiset HLA-geenit määrittävät kudosten yhteensopivuutta.

Tutkimuksemme päämäärä on tutkia MHC-alueen geenejä erilaisissa, pääasiassa tulehdusperäisissä taudeissa kuten vakavissa ja toistuvissa infektiotaudeissa, autoimmuunitaudeissa, sepelvaltimon kovettumataudissa ja eräissä pahanlaatuisissa veritaudeissa. Käytämme HLA-määrityksiin SSP-PCR:ää, sekvensointia, RT-PCR ja immunoelektroforeesia.

Tutkimusta tehdään yhteistyössä Helsingin yliopiston keskussairaalan kliinikoiden ja tutkijoiden kanssa. HLA-laboratorio tekee myös diagnostisia määrityksiä potilasnäytteistä maksupalveluna.

Yhteyshenkilö:
Laboratorion johtaja, HLA-alan asiantuntija Marja-Liisa Lokki
Puh. 02941 26614
Sähköposti: maisa.lokki (at) helsinki.fi